[En] [De]
Toppomania - Valle kommune
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål
Naboer
Bygland
Bykle
Fyresdal
Sirdal
Tokke

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Urddalsknuten Googlemaps [N50] 1434 510 Sirdal; Valle 1413 III
2 Info Skammevarden Googlemaps [N50] 1418 120 Valle 1413 III
3 Info Bergeheii Googlemaps [N50] 1403 100 Valle 1413 III
4Dravleskarven 1390 125 Valle
5Svarvarnuten 1378 170 Valle
6Ratevassnuten 1367 100 Bykle; Valle
7Holteheii 1346 115 Valle
8Voilenuten 1343 280 Bykle; Valle
9Reindalsfjellet 1337 145 Valle
10Hengjefjell 1314 235 Valle
11Beinleinuten 1303 145 Valle
12Holfjell 1297 205 Valle
13 Info Napuren Googlemaps [N50] 1286 450 Fyresdal; Tokke; Valle 1412 I
14Ljomsnuten 1269 280 Valle
15Regnådalsheii 1253 215 Valle
16Kaldheimsheii 1246 210 Valle
17Breidånuten 1244 155 Bykle; Valle
18Kolsvassfjelet 1237 195 Valle
19Glåmsheii 1224 215 Valle
20Undermigheii 1205 P 100 Valle
21Beueheii 1198 160 Valle
22Midtfjellsristin 1189 120 Valle
23Urdvassheii Googlemaps [N50] 1182 200 Valle
24Snorreheii 1171 125 Valle
25Vierheii Googlemaps [N50] 1160 110 Valle
26Gruvletinden 1152 100 Bygland; Valle
27Vasslandsnuten 1145 * 150 Valle
28Vardsvasseggene Googlemaps [N50] 1141 105 Valle
29Hytteknutane, N 1139 135 Valle
30Gråurdfjellet 1137 120 Valle
Rolvskvii 1137 100 Valle
32Vatnemillom 1132 100 Valle
33Hytteknutane, S 1121 110 Valle
34Kråketjørnfjellet 1112 185 Valle
35Søtebekkheii 1089 110 Valle
36Ruafjødd 1069 330 Valle
37Solumheii, N Googlemaps [N50] 1062 150 Valle
38Stol 1034 260 Valle
39Honnarrinden Googlemaps [N50] 1032 140 Valle
40Kisteknausen 1028 160 Valle
41Glymsknuten Googlemaps [N50] 1026 135 Valle
42Holmevassknuten 1023 110 Valle; Åseral
43Kilevassheii Googlemaps [N50] 1022 150 Valle
Bergeheii 1022 150 Valle
Bergeknuten 1022 150 Valle
46 Info Verehovudet Googlemaps [N50] 1018 150 Valle 1413 II
47Dansarfjellet Googlemaps [N50] 1002 130 Valle
48Skåvassfjellet Googlemaps [N50] 978 190 Valle
Falkefjell Googlemaps [N50] 978 160 Valle
50Skarveknuten Googlemaps [N50] 976 105 Valle
51Berefjell 975 100 Valle
52Lidvoren, N for Googlemaps [N50] 972 100 Valle
53Øytjørnheii 971 160 Valle
54Ringsfjell 945 150 Valle
55Løefjell 934 105 Valle
56Flatestøylåsen 926 180 Valle
57Skogestøylheii 905 150 Valle
58Slystøylsheii 895 100 Valle
59Austmannknuten Googlemaps [N50] 891 100 Valle
60Bordalsheii 872 100 Valle
61Stimningi Googlemaps [N50] 860 130 Valle
62Kalvehøi 848 240 Valle
63Gaukstodfjellet 801 110 Valle
64Stakkfitheii 791 100 Valle
65Brokkås 695 100 Valle
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi1109160
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Hoeyde mot prif - total hoeyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Dette er topper i Valle kommune. Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 100 meter. I Valle ligger en skogkledd, bred u-dal midt i kommunen, Setesdalen. På begge sider stiger fjellsidene opp til store heier med snaufjell i vest og skogkledd åslandskap i øst.

* betyr usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp. p litt usikker sadel

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

I all hovedsak Norge 1:50 000-kart, Kunnskapsforlagets "Store Norgesatlas", Norgesglasset, og kart.statkart.no.

Toppomania © 2002 - 2016 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2011-02-04 og sist redigert 2011-05-23.