[En] [De]
Toppomania - Skogtopper i Nord-Norge over 500 moh
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Bursmyrhøgda Googlemaps [N50] 729 70 Hattfjelldal
2 Info Slettfjellet Googlemaps [N50] 718 65 Hattfjelldal
3 Info Bæråsklubben Googlemaps [N50] 707 70 Grane
4 Info Dalhaugen Googlemaps [N50] 695 70 Hattfjelldal
5 Info Jetnehaken Googlemaps [N50] 688 80 Hattfjelldal
6 Info Mograsfjellet Googlemaps [N50] 670 133 Rana 2027 III
7Skoapmihaš, unna 666 55 Bardu 1532 II
8 Info Juovvavárri Googlemaps [N50] 639 60 Bardu
9 Info Valhaugen Googlemaps [N50] 630 115 Hattfjelldal
10 Info Kråkdalen, S for Googlemaps [N50] 627 60 Hattfjelldal
11 Info Arkfjellet Googlemaps [N50] 620 165 Hattfjelldal
12 Info Søråsen Googlemaps [N50] 616 105 Hattfjelldal
13 Info Soahke-åsen Googlemaps [N50] 608 55 Fauske
14 Info Holmfjellet Googlemaps [N50] 589 204 Hattfjelldal 1926 II
15 Info Pålsfjellet Googlemaps [N50] 588 60 Saltdal
16 Info Runderåsåsan Googlemaps [N50] 587 68 Hattfjelldal
17 Info Langmyråsen, NV Googlemaps [N50] 581 59 Hattfjelldal
18 Info Gåstjørnhaugen Googlemaps [N50] 575 50 Hattfjelldal
19 Info Revahaugen Googlemaps [N50] 574 51 Rana 2027 III
20Sjettvassfjellet Googlemaps [N50] 569 145 Hamarøy
21 Info Fosshaug Googlemaps [N50] 565 60 Bodø; Saltdal
22 Info Ostovárás Googlemaps [N50] 562 65 Bardu
23 Info Bjørkåsen Googlemaps [N50] 559 95 Hattfjelldal
24 Info Tverråsen Googlemaps [N50] 556 95 Hamarøy
25 Info Markåsen Googlemaps [N50] 555 245 Vefsn
Klippmannshaugen Googlemaps [N50] 555 70 Hemnes
27 Info Drageidheia Googlemaps [N50] 554 85 Saltdal
28 Info Påltjørnhaugen Googlemaps [N50] 553 120 Rana
29 Info Mákkávárri Googlemaps [N50] 539 60 Nordreisa
30 Info Tjolmkulen Googlemaps [N50] 531 78 Hattfjelldal
31 Info Fjellryggen Googlemaps [N50] 529 67 Sørfold
32 Info Moliveten Googlemaps [N50] 525 70 Bodø
33 Info Juvvanroavvi Googlemaps [N50] 523 50 Nordreisa
34 Info Coagesvárri Googlemaps [N50] 521 P 50 Kautokeino
35 Info Roggegierratvárri Googlemaps [N50] 512 55 Kautokeino
36 Info Litltuva Googlemaps [N50] 508 120 Hemnes
37Ávževárri Googlemaps [N50] 505 55 Nordreisa
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi59086
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Hoeyde mot prif - total hoeyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 50 meter. I Nord-Norge ligger det i hovedsak i de indre dalstrøkene opp mot høyere fjell topper dekket av skog over 500 moh. Skogen består for det meste av bjørkeskog. På Finnmarksvidda stikker en rekke topper over tregrensa på rundt 450 moh. Toppen regnes som skogkledd når tretoppene ruver høyere enn toppen. Avlest på kartet vil det si at det er markert skog innenfor den øverste koten. Dette kan i visse tilfeller vurderes ved skjønn før konkrete observasjoner av toppen blir tilgjengelig.

* betyr usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp. p litt usikker sadel

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

I all hovedsak Norge 1:50 000-kart, Kunnskapsforlagets "Store Norgesatlas", Norgesglasset, og kart.statkart.no.

Toppomania © 2002 - 2016 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2010-09-11 og sist redigert 2010-09-11.