[En] [De]
Toppomania - Mosvik kommune
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål
Naboer
Inderøy
Leksvik
Levanger
Verran

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Storknuken Googlemaps [N50] 502 230 Mosvik 1622 I
2 Info Bjørnkammen Googlemaps [N50] 414 190 Mosvik 1622 I
3 Info Skavlåssen Googlemaps [N50] 401 110 Mosvik 1622 I
4 Info Storlia Googlemaps [N50] 380 210 Mosvik 1622 I
5 Info Jobubrennet, S Googlemaps [N50] 332 100 Mosvik 1622 I
6 Info Storøya Googlemaps [N50] 316 p 100 Mosvik 1622 I
7 Info Stormyrhøgda Googlemaps [N50] 255 p 100 Mosvik 1622 I
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi371149
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Hoeyde mot prif - total hoeyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Dette er topper i Mosvik kommune. Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 100 meter. Mosvik kommunes topper ligger i skogterreng. Den høyeste i åpen barskog, de andre i lavere og fuktig skog.

* betyr usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp.

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

I all hovedsak de oppgitte Norge 1:50 000-kartene.

Toppomania © 2002 - 2016 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2006-01-18 og sist redigert 2006-01-18.