[En] [De]
Toppomania - Flesberg kommune
Noen aktuelle
Primærfaktor > 1000 m
100 største sekundærfaktorer
Toppturer
Topper - definisjoner
Kart fra Google
Britiske mål
Naboer
Kongsberg
Notodden
Øvre Eiker
Rollag
Sigdal
Tinn

NrToppens navn Høyde [moh] Usikker [*NP] Prif [m] I kommune(r) Kartblad [nr]
1 Info Flesebekkble Googlemaps [N50] 1270 60 Flesberg 1614 I
2 Info Uverudfjell Googlemaps [N50] 1178 140 Flesberg 1614 I
3 Info Rendleknatten Googlemaps [N50] 777 53 Flesberg 1714 IV
4 Info Dronningkollen Googlemaps [N50] 752 180 Flesberg 1714 IV
5 Info Kløvnatten Googlemaps [N50] 738 50 Flesberg 1714 IV
6 Info Tekslehogget Googlemaps [N50] 721 210 Flesberg 1714 IV
7 Info Maugerudkollen Googlemaps [N50] 708 133 Flesberg 1714 IV
8 Info Surtvarden Googlemaps [N50] 688 95 Flesberg 1714 I
9 Info Åslandåsen Googlemaps [N50] 680 * 285 Flesberg 1714 IV
10 Info Fleksåsen Googlemaps [N50] 671 183 Flesberg 1714 IV
11 Info Mjovassåsen Googlemaps [N50] 664 83 Flesberg 1714 IV
12 Info Skjennåsknatten Googlemaps [N50] 656 261 Flesberg 1714 II
13 Info Kulelia Googlemaps [N50] 649 55 Flesberg 1714 IV
14 Info Seteråsen Googlemaps [N50] 637 192 Flesberg 1714 I
15 Info Gjelhovden Googlemaps [N50] 636 100 Flesberg 1714 IV
16 Info Ullandskollen Googlemaps [N50] 584 75 Flesberg 1714 I
17 Info Liåsen Googlemaps [N50] 578 165 Flesberg 1714 IV
18 Info Blåmyråsen Googlemaps [N50] 574 159 Flesberg 1714 IV
19 Info Tryttjernkollen Googlemaps [N50] 565 57 Flesberg 1714 I
20 Info Flaggåsen Googlemaps [N50] 563 135 Flesberg 1714 IV
21 Info Tannbergkollen Googlemaps [N50] 560 55 Flesberg 1714 IV
22 Info Rognliåsen Googlemaps [N50] 552 95 Flesberg 1714 I
23 Info Dyrebukollen Googlemaps [N50] 534 75 Flesberg 1714 IV
24 Info Bakkesetåsen Googlemaps [N50] 533 81 Flesberg 1714 I
25 Info Snauåsen Googlemaps [N50] 531 83 Flesberg 1714 IV
26 Info Mørkhøgda Googlemaps [N50] 529 64 Flesberg 1714 IV
27 Info Heståsen Googlemaps [N50] 528 82 Flesberg 1714 I
28 Info Pukkverksåsen Googlemaps [N50] 500 55 Flesberg 1714 IV
29 Info Beinsåsen Googlemaps [N50] 489 91 Flesberg 1714 IV
30 Info Ørsteinåsen Googlemaps [N50] 482 155 Flesberg 1714 IV
31 Info Kolkinnåsen Googlemaps [N50] 460 105 Flesberg 1714 IV
Info Kronsetåsen Googlemaps [N50] 460 70 Flesberg 1714 IV
33 Info Brennåsen Googlemaps [N50] 455 57 Flesberg 1714 IV
34 Info Rudåsen Googlemaps [N50] 404 50 Flesberg 1714 IV
35 Info Mjeltåsen Googlemaps [N50] 376 * 59 Flesberg 1714 IV
36 Info Risåsen Googlemaps [N50] 370 55 Flesberg 1714 IV
37 Info Garåsen Googlemaps [N50] 332 58 Flesberg 1714 IV
38 Info Gåsumkollen Googlemaps [N50] 280 70 Flesberg 1714 IV
HøydePrif
Gjennomsnittlig verdi596106
Fordeling Høyde [moh]
Chart.
Hoeyde mot prif - total hoeyde med markert prif
Chart.

Denne listas innhold

Dette er topper i Flesberg kommune. Disse toppene har primærfaktor (prif) lik eller over 50 meter. Numedalen går gjennom kommunen med skogkledde, knausete åser som stiger på begge sider av dalføret. I vest ligger de østlige delene av Blefjell.

* betyr usikker høyde på topp. N usikkert navn på topp. p litt usikker sadel

Jeg tar forbehold om feil og mangler.

Kilder

I all hovedsak Norge 1:50 000-kart, Kunnskapsforlagets "Store Norgesatlas", Norgesglasset, og kart.statkart.no.

Toppomania © 2002 - 2016 Geir Åke Dahlen. Denne nettsiden ble opprettet 2010-06-01 og sist redigert 2010-06-01.